Firma CLEANBAU, s. r. o. poskytuje nasledovné kominárske služby:

  • Revízia komína potrebná ku kolaudácií pri novostavbe, rekonštrukcií, prístavbe a nadstavbe, výmene spotrebiča a akéhokoľvek iného zásahu do komínového telesa
  • Kontrola a čistenie komínov
  • Odborné poradenstvo
  • Uvedené služby poskytujeme v zmysle Vyhl. MV SR 401/2007 Z.z.

Ďalej pre vás radi zabezpečíme:

  • Dodávku a montáž certifikovaných komínových systémov (murované, kovové a plastové)
  • Frézovanie komínov
  • Odborné poradenstvo
  • Vložkovanie jestvujúcich komínov certifikovanými vložkami
  • Návrh a realizácia kozubov a pecí

Všetky uvedené činnosti zabezpečujeme komplexne pre fyzické osoby, organizácie a podnikateľské subjekty.

Cenník týchto služieb poskytujeme telefonicky, cez SMS, resp. e-mailom. Kontaktujte nás ešte dnes.

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM